Vyhlášení_Řízení a supervize 2

Č.j. FHS-1202/PER-2010 -1   


       


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍV souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo


odborného asistenta/odborné asistentky Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích UK FHS.Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru sociologie, příp. sociální politika a ekonomie

  • odborné zaměření na kvalitativní metody a techniky sociologického výzkumu v oblasti sociální či zdravotní, ethnometodologii, sociologii institucí.

  • titul Ph.D.; publikační činnost v oboru; zkušenosti pedagogické i výzkumné.Průběh výběrového řízení:


  • Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Nástup dohodou.Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


  1. motivační dopis

  2. strukturované CV

  3. přehled publikační činnosti

  4. kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání
Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Sekretariát děkana UK FHS

Lenka Pešková

U Kříže 8

158 00 Praha 5


nebo na e-mail: lenka.peskova@fhs.cuni.cz
V Praze dne 9. prosince 2010       

                        

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám