Rozhodnutí_Ekologie

Č.j.: FHS-95/PER-2011-7                                                                ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 4. března 2011 uskutečnil pohovor s uchazečem o místo


profesora v oboru Sociální a kulturní ekologieKomise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. (předseda komise)

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Mgr. Karel StrnadKomise se na základě pečlivého prostudování předložených materiálů a průběhu pohovoru rozhodla děkanovi UK FHS doporučit  uchazeče prof. RNDr. Bedřicha Moldana, Dr. h. c. k přijetí na plný úvazek ve mzdové třídě AP4.
Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo profesora v oboru Sociální a kulturní ekologie, avšak nástup prof. RNDr. B. Moldana, Dr.h.c. na tuto pozici zatím odkládám,  vzhledem k jeho dalšímu pracovněprávnímu vztahu na Univerzitě Karlově ve mzdové třídě AP4, až do vyřešení této situace.
                                                                                                                                         

V Praze dne 18. března 2011doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám