Rozhodnutí_traseologie

Č.j.: FHS-712/PER-2010-7                                                              


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 20. září 2010 uskutečnil pohovor s uchazečkou o místo


odborné asistentky Katedry obecné antropologie se zaměřením na traseologii
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (předseda komise)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Hedvika Novotná

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Mgr. Karel StrnadKomise na základě pečlivého prostudování předložených materiálů a na základě průběhu pohovoru uchazečku Mgr. Lindu Hroníkovou, Ph.D. doporučila k přijetí na úvazek 0,2 s nástupem do pracovního poměru od 1.10.2010.Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky Katedry Sociální a kulturní antropologie UK FHS se zaměřením na traseologii.


                                                                                                                       


                          


V Praze dne 20. září 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám