Vyhlášení_HM

Č.j. FHS-274/PER-2011-2 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍV souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místoodborného asistenta/odborné asistentky pro Historický modul UK FHS


Požadavky:


  • ukončené postgraduální studium ve Francii

  • výborná znalost francouzského jazyka

  • badatelské zaměření na evropské osvícenství, historickou antropologii a dějiny kultury a myšlení raného novověku


Průběh výběrového řízení:


  • Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 10. 2011 a výše úvazku 0,5.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:  1. motivační dopis

  2. strukturované CV

  3. přehled publikační činnosti

  4. kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:Fakulta humanitních studií UK

Sekretariát děkana UK FHS

Lenka Pešková

U Kříže 8

158 00 Praha 5nebo na e-mail: lenka.peskova@fhs.cuni.cz
V Praze dne 28. dubna 2011                                


doc. PhDr. Ladislav Benyovszký, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám