Opatření děkana č. 9/2011

Název:

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2011/2012

K provedení:

čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

23. května 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 4/2012 s účinností od 2. ledna 2012]


Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2011/2012

1. Na základě čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze má každý uchazeč o přijetí ke studiu právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance.


2. Pro uchazeče o studium na UK FHS budou k dispozici (k pročítání a případnému pořizování výpisků) veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání a hodnocení.


3. Nahlédnutí do materiálů k bakalářskému přijímacímu řízení bude umožněno dne 17. června 2011 od 14,00 do 17,00 v sídle UK FHS (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, budova B, 6. podlaží, místnost 6020 a 6021).


4. Nahlédnutí do materiálů k navazujícímu magisterskému přijímacímu řízení bude umožněno dne 29. června 2011 od 13,00 do 15,00 v sídle UK FHS (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, budova B, 6. podlaží, místnost 6020).


5. Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a hodnocení.

V Praze dne 23. května 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 20. květen 2019 09:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám