Opatření děkana č. 4/2012

Zrušení opatření děkana č. 9/2010, č. 9/2011 a č. 2/2009

Tímto opatřením se bez náhrady zrušují níže uvedená opatření děkana.


1.

Opatření děkana č. 9/2010 (Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2010/2011) ze dne 12.5.2010;

Opatření děkana č. 9/2011 (Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2010/2011) ze dne 23.5.2011;

Opatření děkana č. 2/2009 (K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2009/2010)) ze dne 25.5.2009.


2.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.                                                                                                
V Praze dne 2. ledna 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám