vyhlaseni_ekonomie

Č.j. FHS-361/PER-2011VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo
odborného asistenta/odborné asistentky Společenskovědního modulu UK FHSPožadavky:


 • Ph.D. v oboru ekonomie

 • absolvovaná praxe na VŠ v oboru ekonomie – minimálně 5 let

 • minimálně dvouletá praxe výuky odborných předmětů v angličtině

 • specializace na aplikaci ekonomie a ekonometrie v empirickém výzkumu

 • participace na výzkumu využívajícím kvantitativní metody

 • publikace v recenzovaných a alespoň jednom impaktovaném časopise

 • interdisciplinární orientace (studium i publikace v humanitním oboru)


Průběh výběrového řízení:


 • Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 9. 2011 a výše úvazku 0,5.


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


 1. motivační dopis

 2. strukturované CV

 3. přehled publikační činnosti

 4. kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání
Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Sekretariát děkana UK FHS

Lenka Pešková

U Kříže 8

158 00 Praha 5


nebo na e-mail: lenka.peskova@fhs.cuni.cz
V Praze dne 2. června 2011                                


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám