Rozhodnutí_Historický modul

Č. j.: FHS-274/PER-2011-8                                                             


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 9. června 2011 uskutečnil pohovor s uchazečkou o místo
odborné asistentky Historického moduluKomise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:
Mgr. Markéta Seligová, Ph.D.. (předsedkyně komise)


Mgr. Pavel Himl, Dr. phil.


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Mgr. Karel Strnad


PhDr. Roman Zaoral
Komise se na základě pečlivého prostudování předložených materiálů a průběhu pohovoru rozhodla děkanovi UK FHS doporučit  uchazečku PhDr. Martinu Ondo Grečenkovou, Ph.D. k přijetí na poloviční úvazek ve mzdové třídě AP2.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo odborné asistentky Historického modulu.
V Praze dne 22. 6.  2011doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám