Výsledek_OH-SD

Č.j.: FHS-458/PER-2011-6                                                             ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 25. srpna 2011 uskutečnil pohovor s uchazeči o místo
odborného asistenta Pracoviště orální historie – soudobé dějiny FHS UKKomise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (předseda komise)

PhDr. Martin Franc, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče

PhDr. Přemysla Houdu, Ph.D. i PhDr. Pavla Mückeho, Ph.D. doporučit k přijetí na poloviční úvazek, mzdová třída AP2 s nástupem od 1. října 2011.
Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo odborného asistenta Pracoviště orální historie  -  soudobé dějiny UK FHS.V Praze dne 1. 9. 2011doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám