Vyhlášení_etnomuzikologie

Č.j. FHS-541/PER-2011-1
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místoasistenta/asistentky pro nově vznikající Institut etnomuzikologie UK FHS na poloviční úvazekPožadavky:

  • vysokološkolské magisterské vzdělání v oboru antropologie nebo muzikologie

  • zkušenost s etnomuzikologickým výzkumem menšin, nejlépe ve střední Evropě

  • tématicky i kvalitativně relevantní publikace

  • orientace v teorii oboruPrůběh výběrového řízení:

  • Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Předpokládaný nástup do pracovního poměru dle dohody.Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  1. motivační dopis

  2. strukturované CV

  3. přehled publikační činnosti

  4. kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání
Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Sekretariát děkana UK FHS

Mgr. Karel Strnad

U Kříže 8

158 00 Praha 5

nebo na e-mail: karel.strnad@fhs.cuni.cz
V Praze dne 15. září 2011                                


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám