Rozhodnutí_Etnomuzikologie

Č.j.: FHS-541/PER-2011-6                                                             ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 21. října 2011 uskutečnil pohovor s uchazečem o místo


Asistentka pro Institut muzikologie  Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.               

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.                       

Mgr. Hedvika Novotná                                 

PhDr. Dana Bitterová, CSc.                           

Mgr. Karel Strnad   Komise se na základě pečlivého prostudování předložených materiálů a průběhu pohovoru rozhodla děkanovi UK FHS doporučit uchazečku Mgr. Veroniku Seidlovou k přijetí na poloviční úvazek ve mzdové třídě AP1.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo asistentky pro Institut muzikologie.


V Praze dne 21. října2011doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám