Rozhodnutí_HISO

Č. j.: FHS-540/PER-2011-6                                                            ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 24. října 2011 uskutečnil pohovor s uchazečem o místoOdborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na problematiku komparativní civilizační analýzy a islámského světa  Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

prof. Johann Pall Arnason (předseda)                      

doc. PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.           

Mgr. Nicolas Maslowski, D.E.A., Ph.D.                                 

doc. Bohuslav Šalanda, CSc.                                     

Mgr. Karel Strnad   


Komise se na základě pečlivého prostudování předložených materiálů a průběhu pohovoru rozhodla děkanovi UK FHS doporučit uchazeče Mgr. Karla Černého, Ph.D. k přijetí na poloviční úvazek ve mzdové třídě AP2.Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo odborného asistenta v oboru historická sociologie se zaměřením na problematiku komparativní civilizační analýzy a islámského světa a Mgr. Karla Černého, Ph.D. přijímám do pracovního poměru na UK FHS. V Praze dne 27. října 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám