Odborný asistentČ.j. FHS-501/PER-2012-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo


Odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii


na pracovišti FHS Společenskovědního modulu
Požadavky:


  • Ph.D. v oboru etnomuzikologie/antropologie hudby

  • Preferováno zaměření na evropský kulturní prostor, urbánní problematiku, menšiny

  • Anglický rodilý mluvčí (výuka v antropologickém kurzu v angličtině a etnomuzikologickém kurzu v angličtině, resp. v češtině).Průběh výběrového řízení:· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 28.5.2012 vč..


· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 9. 2012 nebo dle dohody.Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • přehled publikační činnosti

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:Fakulta humanitních studií UK


Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 26. dubna 2012                              

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

                Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám