Vyhlášení_Filosofie

Č.j. FHS-223/PER-2012-1VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místoProfesor filosofie pro výuku tohoto oboru v angličtině na pracovišti FHS Německá a francouzská filosofie


Požadavky:

  • Praxe v pozici univerzitního profesora v oboru filosofie

  • Publikované a recenzované monografie v oblasti aktuálních témat současné filosofie.

  • Angličtina jako mateřský jazyk, znalost němčiny a francouzštiny podmínkou.

Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 2.4.2012.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 9. 2012 a výše úvazku 1,0.


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • přehled publikační činnosti

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5


nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 1. března 2012                              


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky

děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám