Opatření tajemníka č. 2/2012

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

K provedení:

-

Účinnost:

29. března 2012

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2013 s účinností od 22. února 2013]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši minimálně 15 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie) - podloženo níže uvedeným výpočtem:


Režie vychází z těchto nákladových položek:

tis. Kč


knihy a časopisy14kancelářské potřeby a tonery135drobný majetek941energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)1837služby (spoje,nájem, úklid, svoz odpadu,2474režijní mzdy (včetně odvodů)6294odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)169ostatní režijní náklady a opravy1438CELKEM13 302

poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti  činí = 37895502  = granty                    


                                                                                            85964426  = hlavní činnost   = 44,08 %


13302 x 44,08 %  = 5864


Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 37896


Podíl režie připadající na granty =     5864


                                                         37896  = 15,47 %
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 29. března 2012.

Tímto opatřením se ruší Opatření tajemníka č. 3/2010.
Vypracovala: Jitka Prachařová

Odpovídá: řešitelé projektů a oddělení VaV

V Praze dne 30. března 2012


Mgr. Karel Strnad

tajemník fakultyPoslední změna: 16. květen 2019 13:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám