• Fakulta
  • Úřední deska
  • Výběrová řízení
  • Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici profesora filosofie pro výuku tohoto oboru v angličtině na praocovišti FHS Německá a francouzská filosofie

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici profesora filosofie pro výuku tohoto oboru v angličtině na praocovišti FHS Německá a francouzská filosofieČ.j.: FHS-222/6/PER-2012


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 4. dubna 2012 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


profesor filosofie pro výuku tohoto oboru v angličtině Filosofického modulu FHS UK


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. (předseda komise)


Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.


Doc. Hans Rainer Sepp, Dr. Phil.


Mgr. Richard Zika, Ph.D.


Mgr. Karel Strnad
Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče Prof. Jamese Richarda Mensche doporučit k přijetí na celý úvazek, mzdová třída AP4, s nástupem od 1. září 2012 a trváním pracovního poměru na neurčito.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo profesora Filosofického modulu UK FHS.


                                 


V Praze dne 4.4.2012doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


            děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám