Rozhodnutí o výsledku výběrového řízenína obsazení místa profesora moderních dějin


Č.j.: FHS-401/PER-2012-6


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 17. května 2012 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa
profesor  moderních dějin se zaměřením na dějiny kultury a vzdělanosti, zejména německojazyčné oblasti Historického modulu FHS UK
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Mgr. Markéta Seligová, Ph.D.  (předsedkyně komise)


doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.


Mgr. Tomáš Sekyrka


Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče


Prof. PhDr. Jiřího Peška, CSc. doporučit k přijetí na celý úvazek, mzdová třída AP4, s nástupem od 1. září 2012 a trváním pracovního poměru na dobu tří let.

Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo profesora Historického modulu UK FHS.                                                                                                                                                                                         


V Praze dne 17.5.2012
                                                                     
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


            děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám