Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na obsazení pozice osistenta se zaměřením na ekonomiiČ.j.: FHS-510/PER-2012-6


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 14. června 2012 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa
Asistent/ka se zaměřením na ekonomii


na pracovišti FHS Společenskovědního modulu
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Mgr. Hedvika Novotná (předsedkyně komise).


Mgr. Ing. arch. Marie Pětová, Ph.D..


Doc. Ing. Karel Müller, CSc.


Ing. Inna Čábelková, Ph.D.


Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče Ing. Petra Špeciána  doporučit k přijetí na poloviční úvazek, mzdová třída AP1, s nástupem od 1. září 2012 a trváním pracovního poměru na 2 roky.

Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta se zaměřením na ekonomii Společenskovědního modulu UK FHS.                                                                                                                                                                                         


V Praze dne  15. června 2012
                                                                     
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


            děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám