Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistenta se zaměřením na experimentální či obecnou psychologiiČ.j. FHS-267/PER-2013-1


                                      


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo


odborného asistenta nebo asistenta na pracovišti UK FHS Společenskovědní modul


(částečný 0,75 pracovní úvazek)


Hledáme experimentálního či obecného psychologa se zájmem o výzkum (např. kognice, komunikace, chování, vývojové či sociální psychologie) a vědeckými zkušenostmi a plány, i pro pedagogickou činnost na univerzitě (vedení kurzů, bakalářských prací atd.).


Požadavky:


  • ukončené (či před dokončením) doktorské studium psychologie (výjimečně jiné);

  • zkušenost s realizací výzkumu, publikováním výstupů, podáváním grantových žádostí, znalost výzkumné metodologie a analytických nástrojů;

  • akademické zkušenosti (vedení studentských prací, přednášení);

  • profesní zahraniční zkušenost, schopnost vyučovat v anglickém jazyce;

Předpokládaný nástup: květen 2013 nebo dle dohody


Průběh výběrového řízení:


· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od zveřejnění v Lidových  novinách. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 25.4.2013 vč..


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


  • motivační dopis

  • strukturovaný profesní životopis;

  • seznam pracovních aktivit za poslední dva roky (i vedlejší mimo zaměstnání);

  • seznam odborných publikací (možno doložit publikace);

  • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, relevantní certifikáty;

  • dvě doporučení od akademických pracovníků v oblasti psychologie (specifikace vzájemného vztahu).

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK v Praze


Personální oddělení


Ing. Miluše Fornůsková


U Kříže 8


158 00 Praha 5


nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 26. března 2013                             


            doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

                   Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám