Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Č.j.: FHS-267PER-2013-7


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 23. ledna 2013 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa
odborný asistent/odborná asistentka nebo asistenta/ky  se zaměřením na experimentální či obecnou psychologii na pracovišti FHS Společenskovědní modul 


(částečný pracovní úvazek)
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Mgr. Hedvika Novotná    (předsedkyně komise)


Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.


Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.


Mgr. Eva Richterová


Mgr. Karel Strnad
Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla doporučit k přijetí uchazečku PhDr. Ivu Poláčkovou Šolcovou, Ph.D. na místo odborné asistentky se zaměřením na psychologii, rozsah 0,75 pracovního úvazku, mzdová třída AP2, s nástupem od 1.9.2013 na dobu dva roky.
 


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborné asistentky se zaměřením na psychologii  Společenskovědního modulu FHS UK v Praze.
V Praze dne 23. května 2013
                                                                     


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


            děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám