Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsleku výběrového řízení


Č.j.: FHS-3607PER-2013-7


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 1. července 2013 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa
odborný asistent nebo asistent se zaměřením na projektový management a sociální podnikání na Katedře studií občanské společnosti, FHS UK (pracovní úvazek 0,5)
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.    (předsedkyně komise)


Doc. Ing. Marie Dohnalová CSc.


Mgr. Dana Moree, Dr.


Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


Mgr. Karel Strnad
Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla vypsané místo neobsadit.


V Praze dne 1. července  2013
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


            děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám