Rozhodnutí o výsledku výběrévého řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízeníČ.j.: FHS-417PER-2013-6


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 29. července 2013 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa
odborný asistent nebo asistent  pro výuku řízení v sociálních a zdravotnických organizacích (personální řízení, základy ekonomie, systémy zdravotní a sociální péče, evropské systémy sociální politiky) a aplikovaný výzkum v této oblasti na Katedře řízení a supervize, FHS


(částečný 0,5 pracovní úvazek)
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Doc. PhDr. Zuzana Havrdová CSc.   (předsedkyně komise)


PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.


Mgr. Petr Vrzáček


Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.


Mgr. Karel Strnad
Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla doporučit k přijetí uchazeče Mgr. Ing. Matěje Lejsala na místo asistenta pro výuku řízení v sociálních a zdravotnických organizacích a aplikovaný výzkum v této oblasti, v rozsahu 0,5 pracovního úvazku, mzdová třída AP1, s nástupem od 1.10.2013 na dobu tři roky.
 


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa asistent pro výuku řízení v sociálních a zdravotnických organizacích a aplikovaný výzkum v této oblasti na Katedře řízení a supervize, FHS UK v Praze.

V Praze dne 5. srpna 2013doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


            děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám