Opatření děkana č. 11/2013

Název:

Uvádění titulů na diplomech absolventů UK FHS

K provedení:

opatření rektora č. 31/2008 čl. 2 odst. 4

Účinnost:

4. prosince 2013

[zrušeno opatřením děkana č. 1/2018 s účinností od 3. ledna 2018]


Uvádění titulů na diplomech absolventů UK FHS

V souladu s Opatřením rektora č. 31/2008 čl. 2 odst. 4 nebudou v diplomech absolventů uváděny akademické tituly z předchozího studia.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 4. prosince 2013


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK

Poslední změna: 2. březen 2018 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám