Opatření děkana č. 11/2013

Uvádění titulů na diplomech absolventů UK FHS

V souladu s Opatřením rektora č. 31/2008 čl. 2 odst. 4 nebudou v diplomech absolventů uváděny akademické tituly z předchozího studia.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 4. prosince 2013


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK

Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám