Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filozofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filozofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentaceČ.j. FHS-981/PER-2013-1


                            


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo


odborný asistent /odborná asistentka


v oboru filozofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace na pracovišti FHS Katedra elektronické kultury a sémiotiky


(částečný pracovní úvazek 0,25)


Hlavní pracovní náplní bude výuka filozofie, sémiotiky a teorie argumentace v magisterském studiu a vedení diplomových prací. Předpokládá se i rozvíjení vlastní badatelské činnosti. 


Požadavky:


  • Dokončené postgraduální vzdělání v některém z filozofických oborů

  • Alespoň 3 roky pedagogických zkušeností v oblasti filozofie, sémiotiky a teorie argumentace

  • Publikační aktivita v oboru

  • Výborná znalost anglického jazyka

Nástup od 1. 2. 2014 nebo dle dohody.Průběh výběrového řízení:


· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od zveřejnění v Literárních novinách. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 13.1.2014 vč..


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • přehled publikační činnosti

  • výše definované podklady

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK v Praze


Personální oddělení


Ing. Miluše Fornůsková


U Kříže 8


158 00 Praha 5


nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 12. prosince 2013                             


            doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

                 děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám