Výběrové řízen na pozici asistent nebo odborný asistent v oboru genderová studia

Výběrové řízení na pozici asistent nebo odborný asistent v oboru genderová studiaČ.j. FHS-981/PER-2013-1


                                      


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místoasistent/ka nebo odborný asistent/odborná asistentka v oboru genderová studia FHS Katedry genderových studií


(částečný 0,75 pracovní úvazek, zástup za rodičovskou dovolenou)
Od kandidáta/ky se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských kvalifikačních prací (bakalářké a diplomové práce) a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště (získávání rozpočtového a mimorozpočtového financování vlastní badatelské činnosti).


Požadavky:


  • Dokončené magisterské studium či probíhající doktorské studium (získaný titul Ph.D. výhodou) v oboru genderová studia, feministické teorie nebo v příbuzných oborech společenských věd se zaměřením na gender a sexualitu

  • Předchozí zkušenosti s výukou v oboru na magisterském nebo bakalářském stupni

  • Dva příklady vlastní badatelské činnosti (oba publikované nebo jeden publikovaný a jeden nepublikovaný, např. kapitola z dizertace) dle vlastní volby a přehled publikační činnosti

  • Představení odborné specializace a anotace vybraného řešeného projektu v oblasti genderových studií (může být i projekt dizertační)

  • Anotace 2 kurzů, které by kandidát/ka nabídl/a  k výuce na KGS

Nástup: od 1. 2. 2014 nebo dle dohody


S dotazy týkajícími se charakteru a zaměření studijního programu se obracejte na vedoucí katedry genderových studií  Mgr. Kateřinu Kolářovou, Ph.D.: katerina.kolarova@fhs.cuni.cz


Průběh výběrového řízení:


· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od zveřejnění v Literárních novinách. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 13.1.2014 vč..


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • přehled publikační činnosti

  • výše definované podklady

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK v Praze


Personální oddělení


Ing. Miluše Fornůsková


U Kříže 8


158 00 Praha 5


nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 12. prosince 2013                             


            doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

                děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám