Výběrové řízení na pozici asistenta se zaměřením na psychologii

Výběrové řízení na pozici asistenta se zaměřením na psychologii

Č.j. FHS-994/PER-2013-1


                                      


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo

asistenta / asistentky se zaměřením na psychologii

na pracovišti FHS Společenskovědní modul

(pracovní úvazek 0,50)


Požadavky:


 • Magisterské vzdělání v oboru psychologie nebo příbuzném oboru se zaměřením na kognitivní vědy

 • Zahájené doktorské studium

 • Znalost experimentální metodiky v oblasti kognitivních věd

 • Pedagogická praxe na VŠ v požadovaném oboru

 • Výzkumná zkušenost – zaměření na kognitivní vědy

 • Publikační činnost

 • Znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup: 17. 2. 2014 nebo dle dohody


Průběh výběrového řízení:


· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od zveřejnění v Literárních novinách. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 20.1.2014 vč..


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • přehled publikační činnosti

 • výše definované podklady

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK v Praze

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5

nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 12. prosince 2013                             


            doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

                  děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám