Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízeníČ.j.: FHS-981/PER-2014-20


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 15. ledna 2014 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa

asistent nebo odborný asistent v oboru genderová studia

Katedry genderových studií, UK FHS (částečný 0,75 pracovní úvazek, zástup za rodičovskou dovolenou).
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. (předsedkyně komise)                                                                      doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.   

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.    

doc. Věra Sokolová, Ph.D.  

Mgr. Karel Strnad              Po náležitém prostudování zápisu z jednání komise výběrového řízení  a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl vypsané místo neobsazovat.


                                               


V Praze dne 28. ledna 2014

                                                                     
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK           

Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám