Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízeníČ.j.: FHS-981/PER-2013-17


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 24. ledna 2014 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


Odborný asistent v oboru filosofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace


na pracovišti FHS Katedra elektronické komunikace a sémiotiky
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (předseda komise).

Mgr. Jakub Česka, Ph.D.

PhDr. Michaela Fišerová, Ph.D.

PhDr. Radana Šafaříková, Ph.D.

Mgr. Karel StrnadJmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče Mgr. Martina Švantnera, Ph.D. doporučit k přijetí na celý částečný 0,25 pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 1.února 2014 a trváním pracovního poměru na tři roky.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru filosofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace Katedry elektronické komunikace a sémiotiky UK FHS.


                                               


V Praze dne  27. ledna 2014

                                  


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

            děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám