Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení


Č.j.: FHS-994/PER-2013-5


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 5. února 2014 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa

asistent se zaměřením na psychologii

na pracovišti FHS Společenskovědního modulu
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Mgr. Hedvika Novotná (předsedkyně komise).

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.

Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče Ing. Ondřeje Bečeva doporučit k přijetí na částečný 0,5 pracovní úvazek, mzdová třída AP1, s nástupem od 17. února 2014 a trváním pracovního poměru na 3 roky.

Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa asistenta se zaměřením na psychologii Společenskovědního modulu UK FHS.


V Praze dne 6. února 2014doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

            děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám