Opatření děkana č. 6/2014

Harmonogram akademického roku 2014/2015

Výuka v zimním semestru: 1. 10. 2014 – 19. 12. 2014

                             (22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS:  5. 1. 2015 - 6. 2. 2015

Výuka v letním semestru: 16. 2. 2015 – 15. 5. 2015                                     

Zkouškové období v LS: 18. 5. 2015 – 18. 9. 2015

V době letních prázdnin (1. července 2015 – 31. srpna 2015) je zkouškové období přerušeno.


Den otevřených dveří je 14. 1. 2015 (středa)

Rektorský den je 13. 5. 2015 (středa)

Děkanský den je 3. 4. 2015 (Velký pátek)


Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru:  23. 9. 2014 – 14. 10. 2014

v letním semestru: 9. 2. 2015 – 2. 3. 2015

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

5. 1. 2015 (státní závěrečná zkouška mezi 19. 1. 2015 – 13. 2. 2015)

15. 5. 2015 (státní závěrečná zkouška mezi 1. 6. 2015 – 19. 6. 2015)

26. 6. 2015 (státní závěrečná zkouška mezi 1. 9. 2015 –25. 9. 2015)


Imatrikulace: 1. 10. 2014 (středa, děkanský den)


Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2014/2015:

bakalářské studium:  25. 4. 2015 a 2. 5. 2015 (soboty)

magisterské obory: 1. 6. 2015 – 12. 6. 2015

doktorské obory: 1. 6. 2015 – 12. 6. 2015

náhradní termín bakalářských přijímacích zkoušek: 13. 5. 2015

náhradní termín magisterských a doktorských přijímacích zkoušek: 22. 6. 2015V Praze dne 2. dubna 2014 


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám