Výběrové řízení na pozici odborného asistenta se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii

Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii


Č.j. FHS-274/PER-2014-1

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo


Odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii

na pracovišti Společenskovědního modulu UKFHS


Požadavky:


  • Ph.D. v oboru etnomuzikologie, resp. muzikologie či antropologie se specializací na etnomuzikologii.

  • Preferováno zaměření na urbánní problematiku, menšiny apod..

  • Anglický rodilý mluvčí resp. dlouhodobá profesionální zkušenost z anglofonního prostředí.


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 28.5.2014 včetně.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 9. 2012 nebo dle dohody.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • přehled publikační činnosti

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5

nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.czV Praze dne 28. dubna 2014                            


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

            děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám