Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízeníČ.j.: UKFHS-274/PER-2014-5


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 30. května 2014 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


Odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii

na Společenskovědním modulu  UKFHSKomise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (předsedkyně komise).

Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazečku Adelaidu Reyes, Ph.D. doporučit k přijetí na celý pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 1. září 2014 a trváním pracovního poměru na jeden rok.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii na Společenskovědním modulu UK FHS.

                                             


V Praze dne 2. 6. 2014


  

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

            děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám