Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku (16.-19.století), případně moderní dějinyČ.j. UKFHS-313/PER-2014-1


                                      


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na místo

Odborný asistent v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku (16.-19. století), případně moderní dějiny na Katedře obecné antropologie  UKFHS

(částečný 0,5 pracovní úvazek)

Požadavky:

  • Dokončené doktorské studium v historickém nebo antropologickém oboru.

  • Publikační a jiná odborná činnost, umožňující brzké zahájení habilitačního řízení.

  • Zkušenosti s výukou na magisterském nebo bakalářském stupni a s vedením absolventských prací.

  • Schopnost vést výuku v angličtině a/nebo jiném cizím jazyce.       

  • Zkušenosti z dlouhodobého studijního/badatelského pobytu v zahraničí výhodou.

Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 25.6.2014 včetně.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 10. 2014 nebo dle dohody.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • přehled publikační činnosti; dva příklady vlastní badatelské činnosti a vzorové anotace dvou kurzů

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz

S případnými odbornými dotazy se obracejte na Dr. phil. Pavla Himla: pavel.himl@fhs.cuni.cz


V Praze dne 26. května 2014                            


           

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

         děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám