Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení


č.j.: FHS-313/PER-2014-7


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 1. července 2014 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


odborný asistent v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku (16.-19. století), případně moderní dějiny

na UKFHS Katedra obecné antropologie

(částečný 0,5 pracovní úvazek).Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Doc. Dr. Phil. Pavel Himl (předseda komise).

Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.

Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

PhDr. Lucie Storchová

Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazečku Mgr. Veroniku Čapskou, Ph.D. doporučit k přijetí na částečný 0,5 pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 1. října 2014 a trváním pracovního poměru na tři roky.

Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku (16. - 19. století), případně moderní dějiny na Katedře obecné antropologie UKFHS.                                                                                                                                         

                                        


V Praze dne 1. července 2014


                                                       
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

            děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám