• Fakulta
 • Úřední deska
 • Výběrová řízení
 • Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnostiČ.j. UKFHS-443/PER-2014-1   


                                   


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa

odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti na pracovišti UK FHS Filosofickém modulu

Požadavky:

 • Dokončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru filosofie nebo filosofická antropologie.

 • Schopnost přednášet v angličtině a němčině.

 • Schopnost pracovat v semináři s klasickými texty v řečtině a latině.

 • Doložená publikační a jiná odborná činnost.

 • Zkušenost s výukou na bakalářském či magisterském stupni.

 • Zkušenost z dlouhodobého badatelského zahraničního pobytu.


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 27.8.2014 včetně.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 10. 2014 nebo dle dohody.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • přehled publikační činnosti

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.czV Praze dne 23. července 2014                            doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám