• Fakulta
 • Úřední deska
 • Výběrová řízení
 • Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii a filosofii výtvarného umění a architektury

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii a filosofii výtvarného umění a architektury

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii a filosofii výtvarného umění a architekturyČ.j. UKFHS-443/PER-2014-1   


                                   


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍV souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa

odborný asistent v oboru historická nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii a filosofii výtvarného umění a architektury na pracovišti UK FHS Historickém modulu

Požadavky:

 • Dokončené doktorské studium (Ph.D.) v historickém nebo antropologickém oboru.

 • Publikační a jiná odborná činnost, umožňující perspektivně zahájení habilitačního řízení.

 • Zkušenosti s výukou na magisterském nebo bakalářském stupni popř. s vedením absolventských prací.

 • Schopnost vést výuku v angličtině a/nebo jiném cizím jazyce.


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 27.8.2014 včetně.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 10. 2014 nebo dle dohody.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • přehled publikační činnosti; dva příklady vlastní badatelské činnosti a vzorové anotace dvou kurzů

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 28. července 2014                           


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám