Opatření děkana č. 8/2014

Zřízení vědecko-pedagogického pracoviště Centrum občanského vzdělávání při Fakultě humanitních studií UK v Praze

1. Pracoviště Centrum občanského vzdělávání (dále jen COV) je zřízeno jako vědecko-pedagogické pracoviště při Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


2. Činnost pracoviště COV řídí ředitel/ka jmenovaný/á děkanem fakulty. Bezprostředním nadřízeným ředitele/ky pracoviště COV je proděkan pro vnější vztahy FHS UK.


3. Pedagogicky se může pracoviště COV (za předpokladu splnění podmínek výběrového řízení) podílet na všech stupních výuky včetně CŽV, obsahově pak především v návaznosti na programy Katedry studií občanské společnosti.


4. Činnost pracoviště COV je financována výhradně z jeho vlastních grantů a projektů.Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 12. září 2014


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan

Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám