• Kalendář

Kalendář


Přednáška dr. Xin Liu: „Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies“

Katedra genderových studií na Fakultě humanitních studií UK srdečně zve na přednášku dr. Liu Xin z helsinské univerzity. Přednáška „Counting Zero: Rethinking Essence and Difference in Feminist Epistemologies“ se bude konat ve středu 14. listopadu 2018 v 10:30 v budově FTVS UK (José Martího 269/31 Praha 6 – Veleslavín) v místnosti FHS 1.


Přednáška se bude zabývat otázkami esence a diference ve feministické epistemologii. Na příkladu případových studií týkajících se rasových aspektů učení se cizímu jazyku přednáška předkládá možnosti přehodnocení opozice mezi esencí a diferencí prostřednictvím zařazení nuly. Na místo opakování logiky protikladu nabízí počítání nuly řadu provokativních možností reaktivace feministické politiky, která je zároveň univerzální a specifická.


Dr. Xin Liu zkoumá otázky rasy, feministické epistemologie a vědy, nového materialismu a ztělesnění digitálních praktik.


Začátek akce 14. listopadu 2018 v 10:30
Konec akce 14. listopadu 2018 v 12:00
Druh akce Přednáška
Organizátor Katedra genderových studií FHS UK
Email na organizátora iva.baslarova@seznam.cz
Místo konání akce budova FTVS UK (José Martího 269/31 Praha 6 – Veleslavín), místnost FHS 1
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace Ne
Vstupné Ne
Přihlásit:
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám