• Kalendář

Kalendář


Konference: „Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života“

Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK, Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie srdečně zvou na 38. mezinárodní konferenci s názvem „Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života“, která se bude konat 22. a 23. října 2019.


Anotace: Zábava ve městě představovala historicky způsob odpočinku, vzdělávání, výchovy, anebo na druhé straně sloužila jako zdroj obživy, ale také jako prostředek upevnění vazeb uvnitř jednotlivých segmentů městské společnosti. (…) Proměny těchto funkcí, ale i řadu dalších aspektů, např. co vše v různých etapách vývoje měst k zábavě patřilo a jak se modifikovala její podoba, jak ji vnímali a prožívali obyvatelé měst, jak na ni nahlížela městská vrchnost, respektive představitelé světské a církevní moci, jak se k ní vyjadřovali intelektuálové atd. – to vše a řadu dalších otázek bychom chtěli přiblížit na příkladu Prahy od středověku až do vzniku občanské společnosti, a to v komparačním výměru. Porovnat bychom chtěli situaci v Praze s urbánním prostředím v českých zemích, ale také v zahraničních metropolích.


Jednacími jazyky jsou čeština a němčina (případně angličtina). Simultánní tlumočení z německého jazyka je zajištěno. Konferenční poplatek není vybírán.


(foto: shutterstock.com)


Začátek akce 22. října 2019
Konec akce 23. října 2019
Organizátor Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s FHS UK, Historickým ústavem Akademie věd ČR, a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Email na organizátora Marketa.Ruckova@praha.eu
Telefon na organizátora 236 004 020
Webové stránky https://historie.upol.cz/nc/zprava/clanek/mesto-se-bavi-do-roku-1848-22-23-rijna-2019-praha/
Místo konání akce Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1)
Cílová skupina Akademická obec
Vstupné Ne
Přihlásit:
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám