• Kalendář

Kalendář


Letní filosofická škola

Fakulta humanitních studií UK zve na Letní filosofickou školu pořádanou u příležitosti 250. výročí narození F. Hölderlina a G. W. F. Hegela, jako i 245. výročí narození F. W. J. Schellinga.


Call for Applications


V roce 2020 si připomínáme významná výročí narození těchto tří německých filosofů a básníků, kteří náleží mezi opravdové velikány myšlení. Jejich životní dráhy se proťaly během studií v Tübingen, během kterých pravděpodobně společně sepsali na přelomu roků 1796/97 Nejstarší systémový program německého idealismu, jenž je jednotícím tématem v pořadí již 3. Letní filosofické školy organizované Alešem Novákem v Pražském kreativním centru dne 27. srpna 2020, tzn. přesně v den 250. výročí Hegelova narození. Akce má jednak připomenout zmíněná jubilea a dílčí aspekty myslitelského přínosu uvedených oslavenců, jednak promyslet zmíněný dokument pojednávající o těsném a intenzivním vztahu mezi filosofií, uměním (zejména básnictvím), poznáním přírody a politikou v rámci tradice filosofie německého romantismu a idealismu.


Letní filosofická škola


3. Letní filosofická škola je uspořádána za podpory Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy s názvem „Aktuální otázky filosofie“ (260 609).


Je určena jak studujícím a seniorským badatelům z řad akademické obce, tak ostatní veřejnosti a vstup je volný.


Přednášející

Potvrzenými přednášejícími jsou Aleš Novák, jenž nejprve představí filosofický obsah Nejstaršího systémového programu německého idealismu a následně jeho verzi, kterou nacházíme u Hölderlina v roce 1797, a posléze promluví o Hegelově básni Eleusis ze srpna 1796 věnované Friedrichu Hölderlinovi; dále Robert Kanocz, který přednese příspěvek nazvaný „Neměl Hyperión raději zůstat skeptikem?“ věnovaný Hölderlinovu románu Hyperión (1797-1799); a konečně čestný host 3. Letní filosofické školy pan prof. Milan Sobotka, který promluví o Hegelovu spisu Rozdíl fichtovského a schellingovského systému filosofie z roku 1801, a tím naváže na své vystoupení v rámci 2. Letní filosofické škole z roku 2019 věnované Herderovu Pojednání o původu řeči.


Call for Applications

Vítány jsou příspěvky tematizující propojení a vzájemné ovlivňování filosofie a zmíněných motivů v tradici filosofie německého romantismu a idealismu i jejich kritiku. Příspěvky mají být věnované v první řadě uvedeným jubilantům, ale výjimečně též dalším relevantním básníkům a filosofům uvedené tradice myšlení od Herdera a Jacobiho přes Novalise a F. Schlegela až po raného Nietzscheho (do roku 1876).


Přihlášky formou předpokládaného názvu příspěvku a anotace čítající 500 slov zasílejte do 1. srpna na e-mailovou adresu . Vyrozumění o přijetí, či odmítnutí proběhne do 8. srpna.


Termín konání letní školy: 27. srpna 2020

Místo konání: Pražské kreativní centrum, sál 219

Jednací jazyk: čeština

Délka příspěvku: 20 minut

Délka přihlášky: 800 slov

Termín zaslání přihlášky a anotace: 1. srpna

Termín vyrozumění: 8. srpna

Kontakt pro zasílání přihlášek a další informace:


Začátek akce 27. srpna 2020
Konec akce 27. srpna 2020
Druh akce Letní škola
Organizátor FHS UK
Email na organizátora ales.novak@fhs.cuni.cz
Místo konání akce Pražské kreativní centrum, sál 219
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace Ne
Vstupné Ne
Přihlásit:
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám