• Kalendář

Kalendář

Mirjam Moravcová Seminar: Příběhy sucha. O interdisciplinaritě, etnografii a antropologiích budoucnosti


Jak je možné o suchu uvažovat interdisciplinárně a jak k tomu může přispět antropoložka? Těmto otázkám se bude věnovat Markéta Zandlová v dalším Mirjam Moravcová seminar (MMS) Katedry sociální a kulturní antropologie. Seminář s názvem Příběhy sucha. O interdisciplinaritě, etnografii a antropologiích budoucnosti se uskuteční v pátek 24. května v 10:00 v místnosti 2.11.


Markéta Zandlová

Anotace

V příspěvku s názvem „Příběhy sucha“ budu vyprávět – příběhy sucha. Ty vycházejí ze stejnojmenného aplikovaného výzkumného projektu, který jsme v týmu antropologů, sociologů, klimatologů, geografů, ekologů a umělců realizovali v letech 2019-2022 na Jižní Moravě. Cílem bylo porozumět socio-přírodní dynamice sucha a lidských i více-než-lidských reakcí na něj a aktivně vstoupit do debaty o suchu a potažmo klimatické krizi jak na lokální úrovni, tak v oblasti environmentálního vzdělávání.

Příspěvek se zaměří na několik „příběhů“. První vypráví o interdisciplinaritě a o tom, jak z proplétání vědeckých expertíz a jejich propojování s lokálním věděním vznikaly scénáře budoucnosti pro zkoumané lokality. Druhý příběh bude o roli etnografky, která může díky detailní znalosti terénů, hybridní pozici mezi různými typy vědění, institucionalizované expertíze, reflexivitě i vzájemné důvěře s aktéry přispívat k ukotvování participativního rozhodování a deliberace tváří v tvář klimatické krizi. Ve třetím příběhu vstoupí na scénu výtvarník a otevře se otázka možností vizuální reprezentace výzkumných dat pro potřeby environmentálního vzdělávání (www.pribehysucha.cz). A poslední, čtvrtý příběh, vztáhne bádání o suchu ke konceptu „antropologií budoucnosti“ (future anthropologies) (Salazar, Pink et. al. 2017).


Markéta Zandlová je sociální antropoložka. V posledních letech se ve svém bádání i výuce zaměřuje na problematiku klimatické krize a jejích dopadů. Výzkumně se věnuje především tématu sucha, které studuje nejraději v interdisciplinární spolupráci s přírodními vědci. Podílí se také na aplikovaných výzkumech, které cílí na posilování participativních mechanismů při řešení dopadů změny klimatu a usilování o spravedlivou transformaci.www.pribehysucha.cz


Začátek akce 24. května 2024 v 10:00
Konec akce 24. května 2024 v 11:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Místo konání akce FHS UK (Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň), místnost 2.11
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám