• Aktuality

Aktuality


Postavení UK dle mezinárodního srovnání vysokých škol

Katedry, instituty, kliniky, ústavy a centra Univerzity Karlovy patří v 19 oborech mezi nejlepší světová pracoviště dle mezinárodního srovnání vysokých škol QS World University Rankings by Subject 2017. Letošní celosvětový žebříček zahrnuje celkem 46 vědních oborů, z toho je 38 pěstováno na Univerzitě Karlově. Náročná kritéria hodnocení univerzita splnila ve 37 případech, z toho mezi nejlepšími světovými pracovišti se umístila v 19 oborech, oproti 15 v loňském roce. Žebříček byl sestaven na základě posouzení činnosti téměř čtyř a půl tisíce vysokých škol.


V oblastech, které jsou vyučovány i na Fakultě humanitních studií UK, se nejlépe umístily filosofie (139.), poté historie (177.), vědy o životním prostředí (248.), ekonomie (249.) a sociologie (253.).


Hodnoceny byly reputace vysoké školy v daném oboru mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli a kvalita její vědecké práce měřená prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci a H-indexu. Složení kritérií a jejich vah přitom bylo pro jednotlivé obory různé, tak aby zohlednilo jejich specifika.

Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám