Příkaz děkana č. 1/2016

K provedení průběžné inventarizace na Fakultě humanitních studií UK v roce 2016

Ve smyslu Opatření děkana č. 2/2016 dávám příkaz k provedení průběžné inventarizace v roce 2016.


Průběžná inventarizace proběhne v termínu od 1. března 2016 do 30. dubna 2016 v následujících časech a místech:


pondělí 10–16 hod., místnost 6005 a 6006;

úterý 10–16 hod., místnost 6005 a 6006.


Předsedou a členem inventurní komise jmenuji:

Předseda komise: Jan Vaněk

Člen komise: Michaela ŠindelkováSeznam předmětů, jichž se inventarizace týká, je k nahlédnutí u tajemníka fakulty. Inventarizační komise zajistí nejdéle ke dni zahájení inventarizace rozeslání e-mailů všem odpovědným osobám, jichž se inventarizace týká.  


Odpovědné osoby předloží uvedené předměty inventarizační komisi v časech a místech uvedených v tomto příkazu. Pokud tyto možnosti nevyhovují, kontaktuje odpovědná osoba inventarizační komisi a domluví se na náhradním termínu nejpozději během března.


Inventarizační komise předloží zápis o provedení inventury do 15. května 2016.


V Praze dne 23. února 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám