Opatření děkana č. 2/2007

Název:

O stanovení výše poplatků za studium v akademickém roce 2007/08

K provedení:

-

Účinnost:

31. března 2007


O stanovení výše poplatků za studium v akademickém roce 2007/08

Konkrétní výše poplatku je stanovena v rozmezích dle koeficientů náročnosti jednotlivých studijních programů:

  • Humanitní studia – koeficient náročnosti 1

  • Mediální a komunikační studia – koeficient náročnosti 1,2

  • Ekologie a ochrana prostředí – koeficient náročnosti 1,65


V souladu se zněním zákona o vysokých školách č. 552/2005 v platném znění stanovuji pro akademický rok 2007/08 následující výši poplatků za studium na FHS UK:Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia, zvětšená o jeden rok činí pro:


- studijní programy Humanitní studia (bakalářské stadium, Katedra studií občanského sektoru, Katedra genderových studií, Katedra obecné antropologie) a Sociální politika a sociální práce (Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích) 9 500 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 19 000 Kč za jeden akademický rok,


- studijní program Mediální a komunikační studia (Katedra elektronické kultury a sémiotiky) 11 500 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 23 000 Kč za jeden akademický rok


- studijní program Ekologie a ochrana prostředí (Katedra sociální a kulturní ekologie) 15 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 30 000 Kč za jeden akademický rok.Poplatek za studium v druhém a dalším studijním programu: 1 450 Kč


Poplatek za přijímací řízení: 600 Kč


Snížený poplatek pro uchazeče, kteří se ke studiu přihlásí na elektronickém formuláři: 300 Kč

V Praze dne 31.3.2007


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 21. květen 2019 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám