Opatření děkana č. 4/2007

Název:

O čerpání dovolené

K provedení:

-

Účinnost:

30. září 2007


O čerpání dovolené

  • Akademickým pracovníkům  UK FHS v Praze stanovím povinnost vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2007 v délce nejméně 7 týdnů a to do 31.12.2007.

  • Ostatním zaměstnancům UK FHS stanovím povinnost vyčerpat  nejméně 4 týdny dovolené na zotavenou za rok 2007 do 31.12.2007.

  • Všem zaměstnancům Fakulty humanitních studií, kteří mají pracovní poměr na dobu určitou, vyčerpat veškerou dovolenou ještě před ukončením pracovního poměru.


Odůvodnění:


Podle § 218 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má nárok.
Za splnění tohoto příkazu jsou odpovědni vedoucí pracovníci všech pracovišť fakulty.

V Praze dne 30.9.2007


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 21. květen 2019 11:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám