Filosofie


Studium filosofie je na FHS UK bohatě představeno napříč všemi stupni a programy: od bakalářského, navazujícího magisterského až k doktorskému studiu.


Koncepce výuky filosofie na bakalářském stupni vychází z toho, že student zde musí filosofii studovat souběžně s ostatními obory (historie, společenské vědy, kreativita ad.) a v kontextu s nimi. Proto nastavení minimálního povinného základu vychází z předpokladu, že většina bakalářských studentů se neprofiluje ve filosofii. Na druhou stranu však nabízíme velké množství odborných filosofických kurzů, a to i v určité propedeutické struktuře odborných úvodů, které studentům umožňují profilovat své studium ve filosofii a posléze navázat magisterským studiem filosofie. Výuka filosofie v bakalářském prorgamu poskytuje určitý obecnější základ orientovaný na překračování k druhým oborům. Zde jde především o to zvládnout základní interpretační dovednosti, pochopit zvláštní povahu vědění a pravdivosti poznání v humanitních a historických vědách a naučit se kriticky ptát po umožňujících předpokladech poznání. Ve vztahu k dalším oborům nabízí filosofický modul řadu kurzů na pomezí např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury.


Soustřeďuje se na tradiční i aktuální filosofickou problematiku, a to ve škále od úvodních odborných kurzů na jedné straně až po vysoce specializované kurzy, např. fenomenologické, jež vycházejí z vlastního bádání učitelů. Tato škála kurzů vytváří i dostatečný základ pro přípravu na navazující magisterské studium filosofie, čemuž napomáhá i to, že bakalářské filosofické kurzy vedou učitelé, kteří souběžně učí i na magisterském a doktorském studiu filosofie (specializace Německá a francouzská filosofie, Filosofická antropologie, Aplikovaná etika a další).


Filosofii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Podívejte se na výběr z velké nabídky volitelných kurzů v této disciplíně. Můžete se také podívat přímo do Studijního informačního systému.Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám