Filosofie


Studium filosofie je na FHS UK bohatě představeno napříč všemi stupni a programy: od bakalářského, navazujícího magisterského až k doktorskému studiu.


Koncepce výuky filosofie na bakalářském stupni vychází z toho, že student zde musí filosofii studovat souběžně s ostatními obory (historie, společenské vědy, umění ad.) a v kontextu s nimi. Proto nastavení minimálního povinného základu vychází z předpokladu, že někteří (mnozí) bakalářští studenti se nezaměřují pouze na filosofii. Na druhou stranu však nabízíme velký výběr odborných filosofických kurzů, které studentům umožňují profilovat své studium ve filosofii a posléze navázat magisterským studiem filosofie. Výuka filosofie v bakalářském prorgamu poskytuje obecnější základ orientovaný na překračování k druhým oborům. Zde jde především o to zvládnout základní interpretační dovednosti, pochopit zvláštní povahu vědění a pravdivosti poznání v humanitních a historických vědách a naučit se ptát po umožňujících předpokladech poznání. Ve vztahu k dalším oborům nabízíme řadu kurzů na pomezí např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury.


Soustřeďujeme se na tradiční i aktuální filosofickou problematiku, a to ve škále od úvodních odborných kurzů na jedné straně až po vysoce specializované kurzy, např. fenomenologické, jež vycházejí z vlastního bádání učitelů. Tyto kurzy vytvářejí i dostatečný základ pro přípravu na navazující magisterské studium filosofie, čemuž napomáhá i to, že bakalářské filosofické kurzy vedou učitelé, kteří souběžně učí i na magisterském a doktorském studiu filosofie.


Filosofii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Podívejte se na výběr z nabídky povinně volitelných kurzů v této disciplíně.Poslední změna: 13. listopad 2019 17:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám