Příkaz děkana č. 1/2017

Název:

K provedení průběžné inventarizace v roce 2017

K provedení:

-

Účinnost:

20. února 2017

[zrušeno opatřením děkana č. 2/2018 s účinností od 1. března 2018]


K provedení průběžné inventarizace v roce 2017

Průběžná inventarizace proběhne v termínu od 6. března 2017 do 30. dubna 2017 v následujících časech a místech:


  • pondělí 10–16 hod., místnost 6005 a 6006;

  • úterý 10–16 hod., místnost 6005 a 6006.


Předsedou a členem inventurní komise jmenuji:


  • Předseda komise: Jan Vaněk

  • Člen komise: Michaela Šindelková


Seznam předmětů, jichž se inventarizace týká, je k nahlédnutí u tajemníka fakulty. Inventarizační komise zajistí nejdéle ke dni zahájení inventarizace rozeslání e-mailů všem odpovědným osobám, jichž se inventarizace týká. 


Odpovědné osoby předloží uvedené předměty inventarizační komisi v časech a místech uvedených v tomto příkazu. Pokud tyto možnosti nevyhovují, kontaktuje odpovědná osoba inventarizační komisi a nejpozději během března se domluví na náhradním termínu.


Inventarizační komise předloží zápis o provedení inventury do 15. května 2017.Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 20. 2. 2017Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 6. březen 2018 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám