Opatření děkana FHS UK č. 5/2017

Název:

Harmonogram akademického roku 2017/2018

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 14/2017

Účinnost:

5. června 2017

[zrušeno opatřením děkana č. 6/2018 s účinností od 17. září 2018]


Harmonogram akademického roku 2017/2018

Výuka v zimním semestru: 2. 10. 2017 – 12. 1. 2018

(23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS: 15. 1. 2018 – 16. 2. 2018


Výuka v letním semestru: 19. 2. 2018 – 25. 5. 2018

Zkouškové období v LS: 28. 5. 2018 – 14. 9. 2018

V době letních prázdnin (1. 7. 2018 – 31. 8. 2018) je zkouškové období přerušeno.


Imatrikulace: 3. 10. 2017 (úterý, Děkanský den)

Den otevřených dveří: 17. 1. 2018 (středa)

Děkanský den: 29. 3. 2018 (Zelený čtvrtek)

Rektorský den: 16. 5. 2018 (středa) (viz Opatření rektora 14/2017 http://www.cuni.cz/UK-8093.html)


Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru: 18. 9. 2017 – 15. 10. 2017

pro ostatní fakulty: 18. 9. 2017 – 15. 10. 2017

v letním semestru: 5. 2. 2018 – 4. 3. 2018

pro ostatní fakulty: 5. 2. 2018 – 4. 3. 2018


Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

5. 1. 2018 (státní zkouška 22. 1. 2018 – 16. 2. 2018)

4. 5. 2018 (státní zkouška 28. 5. 2018 – 22. 6. 2018)

29. 6. 2018 (státní zkouška 3. 9. 2018 – 26. 9. 2018)Termíny pro odevzdání disertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce. (po dohodě se studentem je možné termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně, bez ohledu na tyto lhůty):

1. 11. 2017 (státní doktorská zkouška a obhajoba mezi 22. 1. – 16. 2. 2018)

2. 1. 2018 (státní doktorská zkouška a obhajoba mezi 7. 5. – 28. 5. 2018)

2. 5. 2018 (státní doktorská zkouška a obhajoba mezi 3. 9. – 27. 9. 2018)Termíny pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2018/2019:

bakalářské a magisterské studium: 31. 3. 2018

doktorské studium: 30. 4. 2018


Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2018/2019:

bakalářské studium: 12. 5. 2018 a 19. 5. 2018 (soboty)

magisterské studium: 28. 5. 2018 – 1. 6. 2018

doktorské studium: 1. 6. 2018 - 15. 6. 2018

náhradní termín bakalářských přijímacích zkoušek: 28. 5. – 8. 6. 2018

náhradní termín magisterských přijímacích zkoušek: 18. – 22. 6. 2018

náhradní termín doktorských přijímacích zkoušek: 22. 6. – 29. 6. 2018V Praze dne 5. června 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 14. květen 2019 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám