Opatření děkana FHS UK č. 6/2018

Název:

Harmonogram akademického roku 2018/2019

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 6/2018

Účinnost:

17. září 2018

[zrušeno opatřením děkana č. 7/2019 s účinností od 1. října 2019]


Harmonogram akademického roku 2018/2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 6/2018 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Harmonogram

Hlavní termíny akademického roku 2018/2019

Zahájení akademického roku 2018/2019:

1. 10. 2018 (pondělí)

Konec akademického roku 2018/2019:

30. 9. 2019 (pondělí)

Výuka v zimním semestru:

1. 10. 2018 – 11. 1. 2019

Poslední týden výuky v zimním semestru, tj. 7. – 11. 1. 2019, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.

Zkouškové období v zimním semestru:

14. 1. – 15. 2. 2019

Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Výuka v letním semestru:

17. 2. – 22. 5. 2020

Poslední týden výuky v letním semestru, tj. 20. – 24. 5. 2019, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.

Zkouškové období v letním semestru:

27. 5. – 13. 9. 2019

Letní prázdniny:

1. 7. – 31. 8. 2019

(zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)Zvláštní termíny

Imatrikulace (nevyučuje se):

4. 10. 2018 (čtvrtek, děkanský den)

Den otevřených dveří:

16. 1. 2019 (středa)

Děkanské dny (nevyučuje se):

4. 10. 2018 (čtvrtek)

18. 4. 2019 (Zelený čtvrtek)

Rektorský den (nevyučuje se):

7. 5. 2019 (úterý)Období pro registraci kurzů

Registrace kurzů na FHS UK pro zimní semestr: 20. 9. – 14. 10. 2018

pro ostatní fakulty:

24. 9. – 14. 10. 2018

Registrace kurzů na FHS UK pro letní semestr: 7. 2. – 3. 3. 2019

7. 2. – 3. 3. 2019

pro ostatní fakulty:

11. 2. – 3. 3. 2019Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky a navazující termí-ny státních závěrečných bakalářských/magisterských zkoušek

Termín odevzdání do

4. 1. 2019

→ státní závěrečná zkouška v období

21. 1. – 15. 2. 2019

Termín odevzdání do

10. 5. 2019

→ státní závěrečná zkouška v období

27. 5. – 21. 6. 2019

Termín odevzdání do

28. 6. 2019


→ státní závěrečná zkouška v období

2. – 25. 9. 2019Termíny pro odevzdání dizertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce

Termín odevzdání do

1. 11. 2018

→ státní doktorská zkouška a obhajoba dizertace v období

21. 1. – 15. 2. 2019

Termín odevzdání do

3. 1. 2019

→ státní doktorská zkouška a obhajoba dizertace v období

6. – 31. 5. 2019

Termín odevzdání do

2. 5. 2019

→ státní doktorská zkouška a obhajoba dizertace v období

2. – 27. 9. 2019

Po dohodě se studentem je možné termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně, bez ohledu na výše vypsané termíny.Termíny pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2019/2020

Bakalářské studijní programy vyučované v českém a anglickém jazyce:

31. 3. 2019

Magisterské studijní programy vyučované v českém jazyce:

31. 3. 2019

Magisterské studijní programy vyučované v cizím jazyce:

31. 5. 2019 nebo 31. 7. 2019 (dle oboru)

Doktorské studijní programy:

30. 4. 2019Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2019/2020

Bakalářský studijní program v českém jazyce:

18. 5. 2019 (sobota)

Bakalářský studijní program v anglickém jazyce:

27. – 31. 5. 2019

Magisterské studijní programy:

27. – 31. 5. 2019

Doktorské studijní programy:

3. – 14. 6. 2019Pravděpodobné termíny náhradních přijímacích zkoušek pro akademický rok 2019/2020

Náhradní termín bakalářských přijímacích zkoušek:

10. – 14. 6. 2019

Náhradní termín magisterských přijímacích zkoušek:

10. – 14. 6. 2019

Náhradní termín doktorských přijímacích zkoušek:

20. – 25. 6. 2019Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. září 2018.

  3. Tímto opatřením se zrušuje opatření děkana č. 5/2017 s účinností ke dni 1. 10. 2018.
V Praze dne 10. května 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 1. říjen 2019 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám