Stipendia

Stipendium za vynikající studijní výsledky

  • Vyplácení stipendia za vynikající studijní výsledky je v kompetenci fakulty a řídí se vnitřním předpisem Pravidla pro přiznávání stipendií (čl. 2).

  • Stipendium je vypláceno jednou ročně za uplynulý akademický rok a týká se těch studentů, kteří jsou k datu 31.10. ve studiu (nikoli přerušených, absolvovaných, nebo zanechaných).

  • Stipendium obdrží alespoň 10 % studentů daného oboru s nejlepším dosaženým prospěchovým průměrem, přičemž konkrétní výše stipendia je vyhlášena vždy v opatření děkana fakulty, které je vyvěšeno na úřední desce.

  • Studenti se o přiděleném stipendiu dozví prostřednictvím emailu, které studijní oddělení rozešle v průběhu listopadu.

Ubytovací a sociální stipendium

  • Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium vyměřuje a vyplácí na rozdíl od předchozích rektorát Univerzity Karlovy. Veškeré informace o vyměřování, vyplácení a výši těchto stipendií vám tak podají zaměstnanci rektorátu, nikoli studijní oddělení.

  • Student si o ně musí sám požádat, nejsou tedy vyplácena automaticky. Zažádat si o ně můžete prostřednictvím webových aplikací UK. Jsou vyplácena čtvrtletně a o jejich vyplacení je nutné si zažádat vždy do určeného termínu pro dané období. Termín pro aktuální podávání žádostí najdete vždy ve složce ubytovací/sociální stipendium ve webových aplikacích.

Další druhy stipendií

  • Stipendium se může vyplácet i v některých dalších případech, například na podporu výzkumné činnosti studentů nebo v případech zvláštního zřetele hodných (dříve tzv. účelové stipendium), které je vypláceno jednorázově na základě návrhu vedoucího pracoviště nebo katedry. Kontaktní osobou pro dotazy k zadávání stipendií je ze studijního oddělení.

Poslední změna: 31. leden 2019 13:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám