Stipendia

Stipendium za vynikající studijní výsledky

 • Stipendium je vypláceno jednou ročně za uplynulý akademický rok a týká se těch studentů, kteří jsou v aktuálním akademickém roce k 30.11. ve studiu (nikoli tedy přerušených, absolvovaných, nebo ukončených studentů) a zároveň získali v uplynulém akademickém roce alespoň pět známek z klasifikovaných povinností.

 • Určení studentů proběhne do 15. prosince. Studenti se o získání stipendia dozví prostřednictvím emailu, který jim studijní oddělení rozešle.

 • Student si průměr může zjistit sám po příhlášení do SIS – Výsledky zkoušek – prohlížení, záložka Kontroly – Provést výpočet stipendijního průměru. Pozor! Nejedná se o výpočet prospěchového průměru pro absolvoval s vyznamenáním. Ani o průměr zobrazený v SIS u přehledu výsledků zkoušek.

 • Stipendium obdrží alespoň 10 % studentů každého studijního programu s nejlepším dosaženým průměrem. Jak se tento průměr počítá je uvedeno v čl. 2 ods. 4:

  Prospěchový vážený průměr je pro jednotlivého studenta vypočítáván jako součet všech součinů jednotlivých známek získaných z příslušných klasifikovaných povinností a jim příslušejícího počtu kreditů dělený součtem všech kreditů příslušných těmto povinnostem. Při výpočtu se přitom nezohledňují neúspěšné termíny, pokud byly opraveny, ani uznané kontroly studia.

 • Konkrétní výše stipendia je vyhlášena vždy v opatření děkana fakulty, které naleznete na úřední desce. Stipendium Vám pak bude v SIS přiznáno do 10. ledna a vyplaceno v polovině měsíce.


Ubytovací a sociální stipendium

 • Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium vyměřuje a vyplácí na rozdíl od předchozích rektorát Univerzity Karlovy. Veškeré informace o vyměřování, vyplácení a výši těchto stipendií vám tak podají zaměstnanci rektorátu, nikoli studijní oddělení.

 • Student si o ně musí sám požádat, nejsou tedy vyplácena automaticky. Zažádat si o ně můžete prostřednictvím webových aplikací UK. Jsou vyplácena čtvrtletně a o jejich vyplacení je nutné si zažádat vždy do určeného termínu pro dané období. Termín pro aktuální podávání žádostí najdete vždy ve složce ubytovací/sociální stipendium ve webových aplikacích.

Další druhy stipendií

 • Stipendium se může vyplácet i v některých dalších případech, například na podporu výzkumné činnosti studentů nebo v případech zvláštního zřetele hodných, které je vypláceno jednorázově na základě návrhu garanta programu nebo vedoucího katedry. Kontaktní osobou pro dotazy k zadávání stipendií je ze studijního oddělení.

 • Na Univerzitě Karlově je rovněž možno požádat o stipendium, pokud se student ocitne v akutní tíživé situaci. Upravuje jej Opatření rektora č. 2/2021 a v článku 3 naleznete uvedené platné důvody.

Poslední změna: 16. červen 2021 15:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám