Stipendia

Stipendium za vynikající studijní výsledky

Ubytovací a sociální stipendium

Další druhy stipendií


Stipendium za vynikající studijní výsledky

  • Vyplácení stipendia za vynikající studijní výsledky je v kompetenci fakulty a řídí se vnitřním předpisem Pravidla pro přiznávání stipendií (čl. 2).

  • Seznam studentů, kterých se vyměřené prospěchové stipendium týká, se zveřejňuje v listopadu pod odkazem prospěchové stipendium. Stipendium je vypláceno za uplynulý akademický rok, ale týká se těch studentů, kteří jsou k 31.10. ve studiu (nikoli přerušených, absolvovaných, nebo zanechaných).

  • Obdrží jej 10 % studentů daného oboru s nejlepším dosaženým prospěchovým průměrem, přičemž tento průměr a konkrétní výše stipendia je vyhlášena vždy aktuálním opatřením děkana fakulty.

Ubytovací a sociální stipendium

  • Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium vyměřuje a vyplácí na rozdíl od předchozích rektorát Univerzity Karlovy. Veškeré informace o vyměřování, vyplácení a výši těchto stipendií vám tak podají zaměstnanci rektorátu, nikoli studijní oddělení.

  • Student si o ně musí sám požádat, nejsou tedy vyplácena automaticky. Zažádat si o ně můžete prostřednictvím webových aplikací UK. Jsou vyplácena čtvrtletně (v prosinci, březnu, červnu a září) a o jejich vyplacení je nutné si zažádat vždy do určeného termínu pro dané období. Termín pro aktuální podávání žádostí najdete vždy ve složce ubytovací/sociální stipendium ve webových aplikacích.


Další druhy stipendií

  • Stipendium se může vyplácet i v některých dalších případech, například na podporu výzkumné činnosti studentů nebo v případech zvláštního zřetele hodných (dříve tzv. účelové stipendium), které je vypláceno jednorázově na základě návrhu vedoucího pracoviště nebo katedry. Kontaktní osobou pro dotazy k zadávání stipendií je ze studijního oddělení.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám